Suggesties of klachten

Het Bureau Visitatie Huisartsen streeft naar een optimale dienstverlening aan huisartsen gedurende de deelname aan het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren.

Deze dienstverlening is gericht op het kunnen doorlopen van het visitatieprogramma bestaande uit de volgende diensten, producten en/of activiteiten :

  • het digitale systeem Visitatie Online (VOL)
  • informatie en communicatie via de visitatiegroepen op HAweb en www.mijnvisitatie.nl
  • NHG-erkende gespreksleiders visitatie
  • ondersteuning door medewerkers van Bureau Visitatie Huisartsen

Suggesties
Heeft u suggesties voor Bureau Visitatie Huisartsen om deze dienstverlening te verbeteren dan kunt u Bureau Visitatie Huisartsen mailen (info@mijnvisitatie.nl) en uw suggestie voorleggen. U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken. Aan de hand van uw suggesties kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Klachten
Uiteraard hopen we dat we problemen goed kunnen oplossen en dat het nooit tot een klacht zal komen. Mocht de situatie niet naar tevredenheid zijn opgelost,  dan kunt u een klacht indienen via onderstaand formulier. Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke uiting van ongenoegen over de genoemde diensten, producten en/of activiteiten van Bureau Visitatie Huisartsen.

Wat doet BVH met uw klacht?
Alle klachten worden intern besproken en dienen als input om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe ziet de klachtenprocedure er uit?
U ontvangt binnen vijf werkdagen een bevestiging waarbij wij tevens aangeven binnen welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Een van onze medewerkers zal hiervoor contact met u opnemen (telefonisch, per mail of via een brief) en zich inspannen voor een bevredigende afhandeling van uw klacht. 

Wij behandelen uw suggesties en klachten vertrouwelijk en serieus.

Wilt u weten hoe wij omgaan met klachten? Bekijk dan de Klachtenregeling van Bureau Visitatie Huisartsen. De klachtenregeling heeft tot doel om duidelijkheid te geven over de wijze waarop uw klacht wordt ontvangen en afgehandeld.

Wij danken u bij voorbaat voor het invullen van het formulier.