Is deelname aan de externe kwaliteitsevaluatie geaccrediteerd als deskundigheidsbevordering?

Ja, het gaat hierbij om de nascholingspunten voor intercollegiale toetsing (ICT).