Hoe kan het dat de kosten voor de gespreksleider onderling verschillen?

Het Bureau Visitatie Huisartsen heeft hierin geen rol, maar heeft een richtbedrag van omstreeks € 450,- (excl BTW) voor vier uur aangegeven. De deelnemende huisarts doet er verstandig aan om vooraf afspraken te maken over het uurtarief en de tijdsinvestering. Spreek ook af of dit inclusief of exclusief de reiskosten van de gespreksleider is. De huisarts betaalt de gespreksleider rechtstreeks.
Individuele gespreksleiders kunnen zich aanmelden bij het NHG voor opname in het Register voor gespreksleiders. Het NHG bewaakt de kwaliteit van de gespreksleiders conform het profiel NHG-erkende gespreksleiders visitatie. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders.