Hoe kan ik als huisarts aantonen dat ik heb deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk?

Voor (waarnemend) huisartsen die hebben deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk, is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief (de regeling geldt tot 1 januari 2024). U kunt uw deelname aan deze praktijkcertificering bij uw herregistratie aantonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) door middel van:

  1. nascholingspunten in GAIA-dossier OF door
  2. een ingevulde verklaring accreditering

Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina Hoe kan ik mijn deelname aan het visitatieprogramma of erkende praktijkcertificering aantonen? van RGS.

1. Nascholingspunten praktijkcertificering

Als u heeft deelgenomen aan erkende praktijkcertificering kunnen op uw verzoek nascholingspunten worden toegekend voor uw auditactiviteiten in uw GAIA-dossier onder de noemer 'praktijkcertificering/visitatieprogramma'. U kunt dit navragen bij de certificerende instantie.

Voor NHG praktijkaccreditering (NPA): Voor (pre-)auditactiviteiten die na 1 januari 2017 plaatsvinden, hoeft u zelf geen punten aan te vragen. NPA en NHG regelen dat de deskundigheidsbevorderingspunten in uw GAIA-dossier worden bijgeschreven. Voor de (pre-) auditactiviteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden, kan dit via het formulier Verklaring deelname NHG-Praktijkaccreditering (pdf).

2. Verklaring accreditering HIDHA of waarnemend huisarts

Als u HIDHA of waarnemer bent in een huisartspraktijk en u werkt minimaal zes maanden in deze praktijk: op het formulier Verklaring accreditering HIDHA of waarnemend huisarts (pdf) geeft degene die de verklaring afgeeft aan dat u actief heeft deelgenomen aan de accreditering/certificering. Daarnaast dient u een kopie van het certificaat met de aanvraag tot herregistratie mee te sturen. De afgiftedatum van het certificaat moet binnen de beoordelingsperiode vallen.