Hoe kan ik als huisarts deelnemen aan de externe kwaliteitsevaluatie?

De eis van externe kwaliteitsevaluatie wordt ingevuld door de huidige Intercollegiale toetsing (ICT) voor huisartsen. U dient in 5 jaar minimaal tien uur te hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing om aan de eis van externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Hierdoor blijft de belasting voor u zo laag mogelijk.

In de intercollegiale toetsgroepen (FTO niveau 4, DTO, ‘gewone’ toetsgroep of intervisie) wordt aandacht besteed aan het functioneren van de huisarts in groepsverband. Tijdens deze toetsgroepen komen verschillende competenties en onderwerpen aan de orde en is daarmee passend voor de invulling voor de externe kwaliteitsevaluatie. Ontwikkeling en reflectie zijn hierbij belangrijke kenmerken. De verschillende vormen van intercollegiale toetsing kunt u nalezen in de folder.