Hoe kan ik als huisarts deelnemen aan een evaluatie van het individueel functioneren?

Hiervoor is het visitatieprogramma huisartsen beschikbaar. Dit is gericht op het  individueel functioneren waarbij de huisarts feedback vraagt aan collega’s en patiënten.  Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider.

Voor meer informatie zie www.mijnvisitatie.nl.