Hoe kan ik als waarnemer aantonen dat ik heb deelgenomen aan praktijkaccreditering?

Als u als waarnemer heeft deelgenomen aan een erkende accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk, dient u dit bij uw herregistratie aan te tonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Voor informatie over de wijze waarop RGS deze herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de FAQ "Hoe kan ik mijn deelname aan het visitatieprogramma of praktijkcertificering aantonen? " op de website van RGS.

Waarnemers kunnen o.a. gebruik maken van het formulier Verklaring accreditering hidha of waarnemend huisarts. Dit formulier kunt u downloaden op de RGS-site.