Hoe zijn de kosten voor het visitatieprogramma opgebouwd?

Aan het visitatieprogramma zijn kosten verbonden:

  • voor het gebruik van het visitatieprogramma en het bijbehorende Visitatie Onlinesysteem (VOL);
  • voor het visitatiegesprek met de gespreksleider.

Bureau Visitatie Huisartsen streeft ernaar de kosten voor het gebruik van het visitatieprogramma zo laag mogelijk te houden. Vanaf 2016 betalen NHG-leden € 179,20 voor het eerste onderdeel en huisartsen € 256,- inclusief BTW.

Begin 2015 hebben LHV en NHG besloten om visitatie gericht op het individueel functioneren facultatief te maken voor huisartsen die deelnemen aan praktijkaccreditering of certificering. De kostprijs voor visitatie in 2015 was gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van het programma bij deelname door alle huisartsen. Met het facultatief worden van het de individuele visitatieprogramma zullen er naar verwachting minder huisartsen deelnemen dan geraamd.

Om de vaste kosten voor de uitvoering, onderhoud en evaluatie van het visitatieprogramma te kunnen blijven dekken, is het Bureau Visitatie Huisartsen genoodzaakt om de kostprijs voor visitatie met ingang van 2016 aan te passen. Vanaf 2016 betalen NHG-leden € 179,20  en niet NHG-leden € 256,-  inclusief BTW. Dit geldt bij aanmelding vanaf 1 januari 2016.

NHG-leden ontvangen korting omdat zij via hun contributie hebben bijgedragen aan de ontwikkelingskosten. Het Bureau Visitatie Huisartsen maakt hierbij geen winst en probeert de kosten voor de huisarts zo beperkt mogelijk te houden.

De gespreksleider bepaalt zelf de hoogte van diens kosten op basis van zijn tijdsinvestering en uurtarief (gemiddeld 4 uur, richtbedrag ± € 450,- exclusief BTW). U kunt zelf onderhandelen met de gespreksleider over de hoogte van het uurtarief.