Ik ben als huisarts werkzaam in het buitenland, wat betekent dit voor deelname aan de visitatie?

Huisartsen die in het buitenland werkzaam zijn, kunnen afhankelijk van de periode dat ze werkzaam zijn in het buitenland, vrijstelling krijgen van de eis tot deelname aan het visitatieprogramma.Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de Beleidsregels herregistratie (hfdst 3, art 8) van de RGS.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl en telefoonnummer: 088-4404310.