Ik ben waarnemend huisarts: waar moet ik per 2020 aan voldoen?

Waarnemend huisartsen moeten tevens voldoen aan de eisen van 1) evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan het visitatieprogramma en van 2) externe kwaliteitsevaluatie (ICT). De regel dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is indien een waarnemend huisarts heeft deelgenomen aan praktijkcertificering/accreditering vervalt vanaf 1 januari 2024.