Ik werk in een gecertificeerde huisartsenpraktijk; vanaf wanneer moet ik deelnemen aan het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren?

Vanaf 1 januari 2024 dienen alle huisartsen deel te nemen aan het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2024 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren (overgangsregeling). Daarna vervalt deze vrijstelling.

Hoe u uw deelname aan praktijkcertificering kunt aantonen kunt u nalezen op de site van de KNMG.