Krijg ik als HID de kosten voor visitatie vergoed van mijn werkgever?

Overeenkomstig de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) mogen HID’s de kosten van visitatie voor hun herregistratie bij de werkgever declareren uit hun budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten. Meer hierover leest u in hoofdstuk IX Vergoedingsregelingen.