Krijg ik als Hidha de kosten voor visitatie vergoed van mijn werkgever?

Conform de CAO Hidha mogen de kosten voor verplichte herregistratie in het kader van de wet BIG en verband houdende met bij- en nascholing ten behoeve van herregistratie, worden gedeclareerd. Deze kosten vallen onder het ‘Budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en terugbetaling studiekosten’. Meer hierover leest u in hoofdstuk 18 van de CAO Hidha.