Vragen

Heeft u nog andere vragen over het visitatieprogramma dan kunnen deze bij voorkeur per mail gesteld worden aan het Bureau Visitatie Huisartsen via info@mijnvisitatie.nl.