Waar bestaat het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren uit?

Het programma bestaat uit twee onderdelen: de gegevensverzameling en een feedbackgesprek. De gegevensverzameling bestaat uit drie verschillende delen te weten:

  • het invullen van een vragenlijst door de huisarts zelf
  • het verzamelen van gegevens bij collega’s waarmee de huisarts samenwerkt
  • en het verzamelen van gegevens bij patiënten.

Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt na goedkeuring door zowel de huisarts als de gespreksleider ondertekend. Als beide handtekeningen zijn gezet is de visitatie met goed gevolg afgerond en is voldaan aan de eis voor herregistratie. Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten. Dit betreffen nascholingspunten.