Waarom kost het doorlopen van het programma mij vier uur?

De tijdsinvestering van de visitatie -vragenlijsten (laten) invullen, feedbackgesprek plannen en voeren- kost naar schatting vier uur. Het doorlopen van het programma bestaat uit verschillende stappen waarbij de input van verschillende personen (collega’s, patiënten) wordt gevraagd. 
Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor 4 uur (4 nascholingspunten).
Hoeveel tijd het uiteindelijk kost is mede afhankelijk van de medewerking van collega’s en patiënten die benodigd is voor de feedback. Vier uur is een gemiddelde tijdsduur die uit de pilots is gebleken. De tijdsbesteding aan de visitatie zal versnipperd in een aantal maanden tijd plaatsvinden.

De ervaring leert dat het doorlopen van het hele traject minimaal drie maanden duurt. Het advies is het visitatietraject een half jaar voor herregistratie te starten en zes weken voor deze datum af te ronden.