Waarom kost het geld?

Voor de ontwikkeling van het visitatieprogramma zijn kosten gemaakt en zullen ook in de toekomst  kosten worden gemaakt. De contributiegelden van LHV en NHG zijn ontoereikend om gemaakte en toekomstige kosten voor de uitvoering van het programma te dekken.