Waarom moeten huisartsen deelnemen aan visitatie?

De regelgeving ligt vast in het oorspronkelijke Kaderbesluit CHVG uit 2008 en in de Beleidsregels. Vanaf 1 januari 2011 is het deelnemen aan het visitatieprogramma van de wetenschappelijke vereniging een herregistratie-eis voor huisartsen. Vanaf 1 januari 2016 zal visitatie bij aanvraag herregistratie daadwerkelijk door de RGS worden gehandhaafd en getoetst als herregistratie-eis voor huisartsen.

In maart 2015 hebben LHV en NHG besloten dat voor huisartsen die praktijkaccreditering succesvol hebben doorlopen deelname aan het visitatieprogramma facultatief is.

De herregistratie-eis ‘heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma’ vraagt of deelname aan het visitatieprogramma individueel functioneren of accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma. Tevens vindt u de instanties die accreditering en certificering doen van huisartsenpraktijken in deze toelichting (pdf).

Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS, die naar alle huisartsen is gestuurd waarbij de datum van herregistratie vanaf 2016 is. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u deelname aan het visitatieprogramma kunt aantonen.

Het Kaderbesluit CHVG is overgegaan in het nieuwe kaderbesluit CGS. In dit kaderbesluit, dat per 1 januari 2020 in werking is getreden, staan voor alle geneeskundig specialisten de nieuwe herregistratie-eisen voor o.a. deelname aan (1) een externe kwaliteitsevaluatie en (2) een evaluatie van het individueel functioneren (visitatieprogramma) beschreven. Voor meer informatie zie situatie 2020.