Waarom zijn er nieuwe herregistratie-eisen?

Het College Geneeskundig Specialisten (CGS) heeft in afstemming met de wetenschappelijke verenigingen en de minister begin 2016 besloten tot nieuwe eisen voor herregistratie.

Aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen is de breed gedeelde wens om het individueel functioneren van de geneeskundig specialist (huisarts) of profielarts en het functioneren in groepsverband te betrekken bij de herregistratie. Het herregistratie-systeem is dan ook zo ingericht dat beter blijkt of de huisarts beschikt over de competenties die nodig zijn voor een veilige, kwalitatief toereikende uitoefening van het specialisme. De nieuwe herregistratie-eisen zijn gelijk getrokken en gelden voor alle geneeskundig specialisten. Voor meer informatie www.knmg.nl/herregistreren.