Wanneer kan ik feedback van mijn patiënten vragen?

Een belangrijk onderdeel van de visitatie is het verkrijgen van informatie van patiënten over uw functioneren. Aan de deelnemende huisarts wordt gevraagd om 40 patiënten te benaderen voor het verkrijgen van voldoende representatieve feedback. Minimaal 25 ingevulde patiëntenvragenlijsten zijn vereist om het visitatieprogramma verder te kunnen doorlopen.

Wij adviseren waarnemers om na te gaan wat een goede periode kan zijn om een groep patiënten te benaderen en om feedback te vragen. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u weet dat u in een bepaalde periode voor langere termijn in een praktijk waarneemt. Dit kan een goed moment zijn om vast met uw visitatieprogramma te starten.
U kunt over een langere periode (bijvoorbeeld aantal maanden) patiënten en collega’s benaderen. Dit hoeft dus niet in één keer. We adviseren u te overleggen met de praktijkhouder over het benaderen van de patiënten die u individuele feedback willen geven.