Wanneer wordt de evaluatie van het individueel functioneren voor huisartsen verplicht?

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2024 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren. Door deze herregistratie-eis vanaf 2024 te handhaven, krijgen alle huisartsen de gelegenheid om gebruik te maken van de vrijstelling voor visitatie door deelname aan praktijkcertificering.

Vanaf 1 januari 2024 vervalt deze vrijstelling.

Alle huisartsen doorlopen vanaf 1 januari 2024 dus eens in de vijf jaar het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren. Dit geldt ook voor huisartsen die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk, voor huisartsopleiders en waarnemend huisartsen.