Wat is het verschil tussen het visitatieprogramma en de praktijkaccreditering?

De praktijkaccreditering is een methode voor het systematisch verbeteren van de huisartsenpraktijk waarvoor bij goed doorlopen de praktijk een kwaliteitskeurmerk ontvangt.

Het visitatieprogramma is een methode voor zelfevaluatie van de individuele huisarts.

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (pdf). Tevens vindt u in deze toelichting de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.