Wat houdt de visitatie in?

Het visitatieprogramma is een instrument voor huisartsen en biedt de kans om het eigen individuele functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen. In het kaderbesluit van de CHVG van de KNMG is vastgelegd dat huisartsen, in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen (waarbij visitatie al langer bestaat) voor hun herregistratie moeten deelnemen aan een visitatieprogramma.

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (deze toelichting). Tevens vindt u in deze toelichting (pdf) de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.

Het NHG heeft, als wetenschappelijke vereniging, in samenspraak met de LHV het visitatieprogramma ontwikkeld en verzorgt de uitvoering. Het visitatieprogramma is getest door de Universiteit van Nijmegen (IQ Healthcare).
Het visitatieprogramma maakt mogelijk dat u een algemeen beeld van uw functioneren krijgt. U krijgt van collega’s en patiënten (anoniem) feedback over uw functioneren als huisarts en collega. Deze reacties kunt u als huisarts naast de resultaten van uw zelfevaluatie houden om een totaal beeld te krijgen.