Wat houdt een jaarlijkse zelfevaluatie in?

In de nieuwe  herregistratie-eis “Evaluatie individueel functioneren’ staat beschreven dat  u als huisarts een jaarlijkse zelfevaluatie dient uit te voeren en vast te leggen.  Het gaat hier om een zelfreflectie op het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat u als onderdeel van het visitatieprogramma heeft opgesteld. Er is hier geen vast format voor. Met de zelfevaluatie staat u stil bij de voortgang en de eerder geformuleerde ontwikkeldoelen. Tijdens een volgend visitatiegesprek met een gespreksleider kunnen de zelfevaluaties aan bod komen.

Het NHG werkt een aantal opties uit om de huisarts hierbij te faciliteren.