Wat zijn de nieuwe herregistratie-eisen per 2020?

Het overzicht van de herregistratie-eisen kunt u vinden op de website van KNMG

Wat dit betekent voor u als huisarts voor evaluatie individueel functioneren (visitatieprogramma) en in een groep (intercollegiale toetsing) kunt u nalezen in deze folder

NHG heeft zich ingezet om de belasting voor huisartsen zo laag mogelijk te laten zijn en gekeken naar aansluiting bij bestaande kwaliteitsinstrumenten.