Welke collega’s kan ik vragen om feedback te krijgen?

Voor het invullen van de vragenlijst door uw collega’s nodigt u acht tot tien collega’s uit. Belangrijk hierbij is dat u een afweging maakt welke collega’s u zo goed mogelijk feedback kunnen geven over de door u verleende patiëntenzorg. Bij voorkeur zitten daarbij:

  • vier huisartsen;
  • twee doktersassistenten;
  • één praktijkondersteuner;
  • drie (medische) professionals uit andere disciplines (zoals een fysiotherapeut, psycholoog, medisch specialist of apotheker).

Als het voor u als waarnemer lastig is om deze collega’s te raadplegen, probeer dan een samenstelling te kiezen die zo veel mogelijk op bovenstaande opsomming lijkt. Bijvoorbeeld collega waarnemers uit de praktijken waar u werkzaam bent, de huisartsenpost, collega’s uit uw intervisie groep en/of HAP assistenten. Minimaal vier ingevulde competentievragenlijsten van collega’s zijn vereist om het visitatieprogramma te kunnen doorlopen.