In welke periode voor de datum van herregistratie vindt beoordeling door de RGS plaats?

Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten. Deze punten worden na afronding van het visitatieprogramma bijgeschreven in de rubriek Visitatie in GAIA. Beoordeling door RGS vindt steeds plaats over de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie.
Om tijdig een volledig beeld te krijgen van de herregistratieaanvraag, start de RGS de beoordeling doorgaans drie maanden voor de datum van herregistratie. Maar ook als u uw visitatie in deze laatste drie maanden voor de expiratiedatum afrondt, worden uw punten bijgeschreven in GAIA en meegenomen in de beoordeling van de RGS. Wij adviseren u om uiterlijk zes weken voor de expiratiedatum het visitatieprogramma af te ronden.