Wordt er winst gemaakt op het visitatieprogramma?

NHG en LHV maken geen winst op het visitatieprogramma. Ook op de kosten van de gespreksleider maken de beroepsorganisaties geen winst. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders (zie ook 'Hoe zijn de kosten voor het visitatieprogramma opgebouwd?').